Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület

Lakossági fórum a kovács üzemről

 

 

2014. november 25-re Dr. Ferencz Orsolya képviselőasszony kérésére lakossági fórumot hívott össze a TÖE a szomszédos GANZ-telepen működő kovács-üzem zaj- és rezgés hatásainak megvitatása céljából.·


 

 

 

 

 

Az összejövetelen részt vett a Szabadalakító Kovácsüzem Kft. tulajdonosa, Kovács Béla, a vállalat managementje, valamint Dr. Ferencz Orsolya, és Vörös Tamás önkormányzati képviselők, és dr. Kovács Gabriella, Józsefváros aljegyzője is.

A téma egy régóta akut probléma megvitatása volt, melynek előidézője a kovácsüzemáltal keltett zaj és rezgés.

A mintegy 50 fős ingatlantulajdonosi kör azért gyűlt össze, hogy megtudhassa, milyen elképzelései vannak a cég vezetésének a probléma felszámolására.

A kft ügyvezetője kijelentette:  az nem lehet tárgyalási alap, hogy a cég beszüntesse ezirányú tevékenységét. Kifejtette továbbá, hogy a jelenleg 60 főt foglalkoztatnak, különböző, sokszor egyedi megmunkálású gépelemeket, olaj- és gáz csővezeték-karimákat, atomenergia létesítményekhez idomokat készítenek.

A zaj- és rezgés keltéssel kapcsolatban megtudhattuk, hogy maguk is végeztettek méréseket a zaj miatt és vizsgálták a zajcsökkentés műszaki megoldásait is, noha erre a céget nem kötelezi semmi, hiszen iparterületen dolgoznak és a határértékeket nem haladták meg tevékenységük során. A BME akusztikai laboratóriumával is felvették a kapcsolatot, ennek eredménye, hogy „nincs optimális műszaki megoldás” a zaj- és rezgés-csökkentésre, illetve ami megoldást jelenthetne, az horribilis összegbe kerül.

Kisebb vita alakult ki azon, hogy a cégnek vajon van-e a süllyesztéses kovácsolásra - amelyet öt tonnás kalapáccsal végeznek - működési engedélye. A cég vezetője kifejtette, hogy ami a telepengedélyt illeti, azt beadták acél-feldolgozásra, az önkormányzat munkatársa a helyszíni szemlén a TEÁOR lehetőségek közül a „fém-megmunkálást” jelölte meg. Erre van engedélyük jelenleg. A telepengedélyezési eljárás évek óta folyamatban van.

A tevékenységi körök meghatározásánál ugyan "adminisztrációs, eljárási" hiba történt, ők "jóhiszeműen megszerzett jog" alapján végzik tevékenységüket. Ennek jogszerűségét többen vitatták.

Szót kért az aljegyző asszony is, aki azzal kívánta átvágni a gordiuszi csómót, hogy a hatósági kérdéseket bízzuk a hatóságra. Az eljárás a VII. kerületben folyik, ha ezzel kapcsolatos kérdés van, oda kell fordulni.

Volt felszólaló, aki a zajkeltő műveletek időbeli korlátozását javasolta (este, éjszaka ne használják).

A Kft ügyvezetője arról tájékoztatott, hogy csak folyamatosan tudnak dolgozni, mert kemence függő a kovácsolás.

Egy telepi lakos arra kérte a tulajdonost, hogy ne helyezzék a saját gazdasági érdeket több száz ember érdeke, az emberek nyugalma elé, ugyanis a lakások értéke is csökkenhet a rezgések következményeként.

Közben felvetődött annak kérdése is, hogy vajon milyen javaslatot vár a cég vezetése egy laikus lakosságtól az alapvetően műszaki probléma megoldására?

Az időnként heves, helyenként indulatos vita azzal ért véget, hogy Kovács Béla, cégtulajdonos bejelentette, számára nagyon hasznos volt a mai összejövetel és fejében már kezd összeállni egy megoldási javaslat, amit januárban kíván a lakosság elé tárni.

Így a lakossági fórum eredményességéről 2015. januárjában lehet majd csak mérleget készíteni.

-cz- 

Google bookmarkTwitterFacebookBlogter.hu